Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 4/2006Obsah:
Výzkumné studie
Prevalence antisociálního chování českých adolescentů z městských oblastí

Blatný, Marek - Hrdlička, Michal - Sobotková, Veronika - Jelínek, Martin - Květon, Petr - Vobořil, Dalibor
Vztahy spolužáků k dyslektickému vrstevníkovi

Vágnerová, Marie
Přehledové studie
Specifický vliv otcovské a mateřské mluvy v počátcích řečového vývoje

Šulová, Lenka
Muž jako oběť sexuálního násilí

Krulová, Tatiana - Gerlová, Erika - Weiss, Petr
Metodické studie
Jak měřit spolehlivě změnu? Kognitivní změny po resekčních operacích pro famokorezistentní epilepsii

Preiss, Jan - Vojtěch, Zdeněk
Prokrastinace: Validizace sebeposuzovací škály na populaci studentů vysokých škol

Gabrhelík, Roman - Vacek, Jaroslav - Miovský, Michal
Z klinické praxe
Vybrané psychosociální souvislosti a kvalita života u souboru pacientů s implantovaným kardiostimulátorem

Heřman, Dalibor - Kebza, Vladimír
Úvahy
Psychologické pojetí psychoterapie (zastavení nad dílem Klause Graweho)

Vybíral, Zbyněk