Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 5/2006Obsah:
Výzkumné studie
Vrstevnická konformita jako faktor rizikového chování mladistvých: struktura, zdroje, dopady

Jelínek, Martin - Květon, Petr - Vobořil, Dalibor - Blatný, Marek - Hrdlička, Michal
Typologie osob: Aplikace shlukové analýzy v NEO osobnostním inventáři

Hřebíčková, Martina - Urbánek, Tomáš
Přehledové studie
Typy chování, typy osobnosti a jejich vztah ke zdraví

Šolcová, Iva - Kebza, Vladimír
Metodické studie
Prototypický přístup k emocím: česká populace

Slaměník, Ivan - Hurychová, Zuzana
Dotazník profesijných intencií (DPI) - faktorová štruktúra, reliabilita a konštruktová validita

Džuka, Jozef
Z klinické praxe
Narkolepsie a její psychosociální aspekty

Bušková, Jitka
Z historie
Základy antické psychagogie

Umlauf, Václav
K historii zkoumání lidského rozhodování

Skořepa, Michal