Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 6/2007Obsah:
Výzkumné studie
Koreláty užívání návykových látek u adolescentů

Kožený, Jiří - Csémy, Ladislav - Tišanská, Lýdie
Přehledové studie
Sociálne schopnosti a empatia primátov

Csoltová, Erika
Niektoré charakteristiky ženského orgazmu

Jonášová, Iveta - Weiss, Petr
Metodické studie
K prezentaci výsledků statistických analýz - 1. část

Urbánek, Tomáš
Posudzovanie objektivity Blochovho projektívneho viacdimenzionálneho kresebného testu

Sollár, Tomáš - Belovičová, Zuzana
Předběžná sdělení
Aplikace techniky repertoárové mřížky na zkoumání utváření dojmů o politicích

Lukas, Josef - Šerek, Jan
Z klinické praxe
Současné výzkumy psychosociálních aspektů tyreopatie

Janečková, Petra