Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 3/2008Obsah:
Výzkumné studie
Atributy sklonu ke kouření u patnáctiletých adolescentů v roce 2006: explorační analýza

J. Kožený, L. Csémy, L. Tišanská
Subjektivní paměť ve vztahu k operacím pro farmakorezistentní epilepsii

J. Preiss, Z. Vojtěch
Některé gramatické vlivy na identifikaci slov

F. Smolík
Přehledové studie
Poznatky o psychické odolnosti malých skupin izolovaných v náročných podmínkách

I. Šolcová
Konštrukt 'hodnota' v psychologickom ponímaní

N. Schusterová
Předběžná sdělení
Zdroje důvěry při řešení partnerských konfliktních situací

M. Tyrlík, P. Macek, J. Stehlíková
Fenomén lhaní v prostředí internetu

S. Koubalíková, D. Šmahel
Z klinické praxe
Změny profesní orientace psychologů

I. Wagnerová, S. Hoskovcová, E. Šírová
Úvahy
O nedokonalosti a omylnosti zrakového vnímání

R. Šikl