Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 4/2008Obsah:
Výzkumné studie
Školní známky ve vztahu k depresivní symptomatice, inteligenci a neuropsychologickým promněnným

Fráňová, Lenka - Preiss, Marek
Analýza profilu výkonu v testu WISC-III u mimořádbě rozumově nadaných dětí s dyslexií

Portešová, Šárka - Čihounková, Jana - Jančová, Petra - Budíková, Marie
Přehledové studie
Syndrom vyhoření - rekapitulace současného stavu poznání a perspektivy do budoucna

Kebza, Vladimír - Šolcová, Iva
Dynamické testovanie latentných učebných schopností

Džuka, Josef - Kovalčíková, Iveta
Předběžná sdělení
Faktory adherence k pohybové aktivitě žen ve věku 40 - 65 let

Štěrbová, Dana - Hrubá, Radka - Harvanová, Jana - Elfmark, Milan - Otipková, Denisa
Z klinické praxe
Analýza struktury hodnot a potřeb odsouzených v průběhu uvěznění

Fischer, Slavomil - Raboch, Jiří - Žukov, Ilja
Některé charakteristiky výběru psoriatiků a význam skupinové psychoterapie v jejich léčbě

Balaštík, Drahomír - Semrádová, Věra - Vašků, Vladimír - Slonková, Veronika