Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 5/2008Obsah:
Výzkumné studie
Neo osobnostní inventář (NEO-PI-3) v diagnostice osobnosti dětí a adolescentů

Hřebíčková, Martina
Väzba na regióny Slovenska: medzi pripútaním a odpútaním

Lášticová, Barbara - Bianchi, Gabriel
Děti v rodičovských soudních sporech

Pavlát, Josef - Šusta, Marek
Přehledové studie
Možné přístupy ke zkoumání spravedlnosti v psychologii

Dalajka, Jiří
Školní psychologie v České republice po roce 1989

Lazarová, Bohumíra
Implicitní teorie a kognitivní distorze u pachatelů sexuálních deliktů

Gerlová, Erika - Weiss, Petr - Ptáček, Radek
Předběžná sdělení
Sociální opora a její vztah k životní spokojenosti, sebehodnocení a osobnosti u adolescentů: rodové rozdíly

Snopek, Mojmír - Hublová, Veronika
Z klinické praxe
Specifika analýzy scénotestu u disociální poruchy osobnosti

Kamila Ješinová, Pavel Humpolíček