Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 1/2009Obsah:
Výzkumné studie
Subjektivní důležitost životních událostí a atribuční styl u vysokoškolských studentů

Irena Plevová
Q metodologická analýza občianstva u mladých ľudí na Slovensku

Elena Bianchi, Barbara Lášticová
Přehledové studie
Význam čichových funkcí v psychiatrii

Iva Dudová, Michal Hrdlička
Vývojová dysfázie a struktura raných jazykových schopností

Filip Smolík
Neuroplasticita lidského mozku a její význam pro psychologii

Miroslava Benešová, Marek Preiss, Petr Kulišťák
Metodické studie
Škála dětské percepce konfliktu mezi rodiči: česká verze dotazníku pro adolescenty

Lenka Lacinová, Radka Michalčáková, Stanislav Ježek
Předběžná sdělení
Iracionálne presvedčenia a spokojnosť so životom: korelačná štúdia

Michaela Ivanovičová, Peter Gröpel
Z klinické praxe
Dětský autismus – základní projevy a význam časné diagnostiky

Jana Pejčochová, Zuzana Makovská