Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 2/2009Obsah:
Výzkumné studie
Externé vs. interné atribúcie nezamestnanosti ako základ typológie nezamestnaných

Milica Schraggeová, Elena Kopcová
Osobní pohoda vysokoškolských studentů: česká část studie

Iva Šolcová, Vladimír Kebza
Prevalence symptomů mentální anorexie u školní mládeže v České republice

František Krch, Ladislav Csémy
Přehledové studie
Psychosociální potřeby zdravých sourozenců onkologicky nemocných dětí aneb "zapomenuté děti"

Šárka Kárová, Marek Blatný, Marcela Bendová
Motivační struktura – integrující koncept psychologie motivace

Iva Stuchlíková, František Man
Metodické studie
Sociálna inteligencia vo vzťahu k interpersonálnym črtám

František Baumgartner
Z historie
Disociace v dějinách psychologického myšlení

Radek Ptáček, Petr Bob
Úvahy
Náboženská či existenciální hlediska: spiritualita jako „most přes rozbouřené vody“

Ulrike Popp-Baier