Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 3/1997Obsah:
Výzkumné studie
Vliv self-efficacy na agresi a depresi u dětí

Urbánek, Tomáš - Čermák, Ivo
Neuropsychická úroveň vidieckych detí, žijúcich v znečistenom životnom prostredí

Šovčíková, Eva
Sexuální postoje obyvatel České republiky: Výsledky národního výzkumu

Weiss, Petr - Zvěřina, Jaroslav
Životní styl, zdraví a prospěch studentů lékařské fakulty

Provazníková, Hana - Štullerová, Naďa
Přehledové studie
Současný stav kontaktní hypotézy v sociální psychologii: II. část

Hrčka, Michal
Self v teórii a praxi na klienta zameranej terapie

Timuľák, Ladislav
Předběžná sdělení
Verbální fluence, metoda vyšetřování poškození mozku u dětí a dospělých

Preiss, Marek