Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 1/2012Obsah:
Výzkumné studie
Jak se vidíme, jak nás vidí a jací jsme: porovnání českého národního autoa heterostereotypu s posuzováním reálných Čechů v kontextu pětifaktorového modelu osobnosti
How do we see ourselves, how are we seen and how we are: Comparison of Czech national auto- and heterostereotypes with ratings of real Czechs in context of five-factor model of personality
Martina Hřebíčková, Sylvie Kouřilová
Přehledové studie
Detekce nedostatečného úsilí, agravace a simulace při neuropsychologickém vyšetření
Detection of insufficient effort, aggravation and simulation at neuropsychological assessment
Jan Preiss
Metodické studie
Rozbor volby odpověďových kategorií v testu prostorové představivosti s využitím teorie odpovědi na položku
Analysis of response categories preference in spatial reasoning test using IRT Nominal Categories Model
Petr Květon, Martin Jelínek, Dalibor Vobořil, Helena Klimusová
Předběžná sdělení
Nonprofit leaders and for-profit entrepreneurs: Similar people with different motivation
Nonprofit leaders and for-profit entrepreneurs: Similar people with different motivation
Martin Lukeš, Ute Stephan
Pracovná flexibilita ako nástroj zvyšovania rovnováhy životných oblastí: Je flexibilita vhodná naozaj pre každého?
Job flexibility as a tool supporting work-life balance: Is the flexibility really helpful for everyone?
Peter Gröpel, Klaudia Dovičovičová
Psychologické souvislosti ekonomické recese
Psychological circumstances of economic recession
Iva Šolcová, Alena Slezáčková, Emilie Franková, E. Greenglass
Tendence k vyhledávání mimořádných prožitků
Sensation seeking tendency
Jiří Kirchner
Z historie
Lightner Witmer – počátky praktické psychologie
Lightner Witmer – origins of practical psychology
Václav Mertin