Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 5/2015Obsah:
Výzkumné studie
Sociální a osobní činitelé celkové životní spokojenosti respondentů v datech European Quality of Life Survey 2012 (EQLS 2012)
Social and personal factors of aggregate life satisfaction of respondents in European Quality of Life Survey 2012 (EQLS 2012) data
Jozef Výrost, Ilona Gillernová
Předběžná sdělení
Autobiografická čichová paměť
Autobiographical odor memory
Petra Valkovská, Radka Neužilová Michalčáková
Frekvence vybavování snů a nočních můr ve vztahu k alexithymii a dalším osobnostním proměnným
Dream recall and nightmare frequency in relation to alexithymia and other personality variables
Lucie Klůzová Kráčmarová, Alena Plháková
Test kresby ľudskej postavy, typológia kresby ako možná interpretačná paradigma
Test of human figure drawing, drawing typology as possible interpretation paradigm
Rudolf Fábry
Resilience: některé novější koncepce psychické odolnosti
Resilience: some incoming conceptions of psychological endurance
Vladimír Kebza, Iva Šolcová
Z klinické praxe
Tvorivé písanie v psychológii a psychoterapii
Creative writing in psychology and psychotherapy
Zuzana Kucharová
Možnosti využitia EMDR terapie v klinickej praxi – prehľad výskumných zistení
Possibilities of utilization of EMDR therapy in clinical practice – the overview of research findings
Linda Katona
Z historie psychologie
111 let g-faktoru, historie a současnost
111 years of g-factor – its past and present
Jiří Laciga