Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 6/1997Obsah:
Výzkumné studie
Struktura globálního vztahu k sobě: Analýza Rosenbergovy škály sebehodnocení - replikace

Osecká, Lída - Blatný, Marek
Přehledové studie
Vývoj poznatků o vztahu rodiny a školy

Štech, Stanislav
Validita v kvalitativním psychologickém výzkumu

Čermák, Ivo - Štěpaníková, Irena
Předběžná sdělení
Osobnostní charakteristiky u pacientek s psychogenními poruchami příjmu potravy ve světle pětifaktorového modelu osobnosti

Štěpaníková, Irena - Macek, Petr
Existují preferované poměry při změně tempa?

Franěk, Marek - Mates, Jiří
Forenzno-psychologické aspekty obetí krádeží vlámaním do bytu

Sejčová, ¼uboslava - Chalka, Robert
Úvahy
Cnosti - faktorové vlastnosti - systémové regulátory

Kováč, Damián