Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 5/2016Obsah:
Výzkumné studie
Doping u českých adolescentů: prevalence a postoje
Doping in Czech adolescents: prevalence and attitudes
Jiří Mudrák, Pavel Slepička, Irena Slepičková
Metodické studie
Faktorová analýza testu prosociálneho morálneho uvažovania u 11–12 ročných žiakov
Factor analysis of the Test of prosocial moral reasoning in 11–12 years old students
Martin Brestovanský, Peter Kusý, Matúš Adamkovič
Metoda Patient Health Questionnaire-9: česká verze
The Patient Health Questionnaire-9: the Czech version
Petra Daňsová, Zuzana Masopustová, Veronika Hanáčková, Kristína Kicková, Iva Korábová
Přehledové studie
Narativní tónina v psychoterapii: od psychologické k post-psychologické perspektivě
Narrative key in psychotherapy: from psychological towards post-psychological perspective
David Skorunka
Sebaregulácia a dodržiavanie zdravotných odporúčaní
Self-regulation and adherence to health recommendations
Monika Hricová
Předběžná sdělení
Lékařské vyhoření: kvalitativní studie
Medical burnout: qualitative study
Irena Smetáčková, Veronika Francová, Jiří Raboch, Radek Ptáček
Z klinické praxe
Neuropsychologická diagnostika kognitivního deficitu ve stáří
Neuropsychological assessment of cognitive deficit in old age
Tomáš Nikolai, Hana Štěpánková, Martin Vyhnálek, Milan Kopeček