Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 3/2017Obsah:
Výzkumná studie
Kontrolované učení ve starším věku
Controlled learning in older age
Karolína Horáková, Hana Štěpánková, Miloslav Kopeček, Ondřej Bezdíček
Metodické studie
Psychometrické charakteristiky dotazníku SHALOM u starší české populace
SHALOM questionnaire psychometric characteristics of elderly Czech population
Rafał Marciniak, Jan Šerek, Kateřina Sheardová, Dan Hudeček, Jakub Hort
Nové metody k diagnostice negativních symptomů u schizofrenie: Clinical Assessment Interview for Negative Symptoms (CAINS) – ověření základních psychometrických vlastností české verze
New methods for diagnostics of negative symptoms in schizophrenia: Clinical Assessment Interview for Negative Symptoms (CAINS) – validation of psychometric properties of the Czech version
Kristýna Hosáková, Lucie Viktorová, Martin Lečbych
Raschova analýza krátké formy Bussova-Perryho dotazníku agresivity na podkladě dat od českých adolescentů
A Rasch Analysis of The Buss-Perry Aggression Questionnaire – Short Form: An evidence from Czech adolescents sample
Jiří Kožený, Lýdie Tišanská, Ladislav Csémy
Slovenská adaptácia dotazníka na hodnotenie schizotypových čŕt osobnosti Schizotypal Personality Questionnaire
Slovak adaptation of the Schizotypal Personality Questionnaire
Martina Chylová, Martin Marko, Jozef Dragašek, Matúš Virčík, Rastislav Rovný, Veronika Roháriková, Jana Murínová, Barbora Cimrová, Stanislav Katina, Igor Riečanský
Předběžná sdělení
Žít a nechat být: nevhodné chování vysokoškoláků s důrazem na akademické prostředí
Live and let live: inappropriate behaviour of university students in academic environment
Jana Vrbová
Diskuse
Model rozhodovania založený na rozpoznaní: od pôvodu k implikáciám
The recognition-primed decision model: from origins to implications
Martin Sedlár