Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 1/1998Obsah:
Výzkumné studie
Faktorová analýza vyššího řádu v HSPQ u české mládeže

Balcar, Karel - Boschek, Petr - Čáp, Jan
Identita slovenských mužov a žien v roznom období dospelosti

Bačová, Viera
Multidimenzionálna analýza súvislostí medzi stratégiami správania v náročných životných situáciách a črtami interpersonálneho správania

Výrost, Jozef
Přehledové studie
Psychoneuroimunologie a zvládání stresu

Šolcová, Iva - Kebza, Vladimír
Empatie - porozumění vcítěním

Vymětal, Jan
Kontrola validity dat v kvalitativním psychologickém výzkumu

Čermák, Ivo - Štěpaníková, Irena
Psychologické problémy chronické bolesti

Knotek, Petr - Knotková, Helena
Metodické studie
Formální vlastnosti dotazníku TCI testované na datech adolescentů

Kožený, Jiří - Tišanská, Lýdie
Předběžná sdělení
Osobnostní profil detoxikovaných žen s diagnózou F10.2: Prediktivní potenciál Cloningerova dotazníku temperamentu a charakteru

Kožený, Jiří - Tišanská, Lýdie - Dvořák, Václav