Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 6/1998Obsah:
Teoretické studie
Teorie, data a validita měření konstruktů

Kožený, Jiří
Přehledové studie
Sociálne reprezentácie: teória, výskum, výzva

Plichtová, Jana
Protipřenos v pojetí rogersovské psychoterapie

Vymětal, Jan
Fenomén tvorivosti - základné pojmy a ich chápanie v retrospektíve a dnes

Szobiová, Eva
Předběžná sdělení
Studie vztahu mezi sociální percepcí rodičů a vedoucího

Šlechta, Petr
Model diferenciácie sociálnych a personálnych noriem: Normatívny pohľad na odplácanie (kontraagresiu)

Lovaš, Ladislav
Hloubka depresivity v sebeposuzovací škále CDI u dětí po válce v Bosně

Preiss, Marek
Z historie
Psychologická společnost v Československu (1927 - 1952)

Hoskovec, Jiří
K medzníkovým a významným udalostiam vo vývoji novodobej psychológie na Slovensku

Kováč, Damián