Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 1/1999Obsah:
Výzkumné studie
Obecné dimenze popisu osobnosti: Big Five v češtině

Hřebíčková, Martina - Urbánek, Tomáš - Čermák, Ivo
Metodické studie
Odhad EPQ/A skórů na podkladě krátké verze EPQ/S

Kožený, Jiří
Přehledové studie
Sociální opora jako významný protektivní faktor

Šolcová, Iva - Kebza, Vladimír
Bolest jako klamná informace

Kontek, Petr
Dětská amnézie

Šobková, Denisa - Plháková, Alena
Předběžná sdělení
Zdroje informací o sexualitě u obyvatel ČR

Weiss, Petr - Zvěřina, Jaroslav
Pokus o objektivizaci senzitivity k bolesti

Březáková, Jaroslava
Úvahy
Religionista a psycholog obhlížejí českou náboženskou scénu

Říčan, Pavel - Vojtíšek, Zdeněk
Z historie
Odišiel profesor Tomáš Pardel

Koščo, J. - Maršálová, L.