Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 2/1999Obsah:
Výzkumné studie
Negativní události, konflikty s rodiči a negativní emoce jako prediktory zdravotních stesků adolescentů: Rozdíly mezi dívkami a chlapci

Osecká, Lída - Macek, Petr - Řehulková, Oliva
Přehledové studie
Moderátor zvládání zátěže typu sociální opory

Křivohlavý, Jaro
Niektoré trendy rozvoja psychológie náboženstva

Stríženec, Michal
Předběžná a metodická sdělení
T-S-I: Struktura a parciální normy metody ve zkouškové situaci

Kožený, Jiří - Tičanská, Lydie
Test noodynamiky a niektoré jeho psychometrické kvality

Halama, Peter
Konštruktová validita dotazníka štruktúry všeobecných záujmov (DŠVZ)

Džuka, Jozef
Psychické změny u nemocných po dobrovolné protialkoholní léčebě z pohledu rogersovského přístupu

Vymětal, J. - Speierer , G. W.
Charakteristiky hráčů počítačových her v adolescenci

Vaculík, Martin
Diskuse
Frustrace z pojmu agrese, nebo metodologická skepse?

Říčan, Pavel