Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 6/1999Obsah:
Přehledové studie
Niektoré súčasné trendy v psychoterapii zameranej na človeka

Timuľák, Ladislav
Výzkumné studie
Fenomén komunity Scotta Pecka

Sadovská, Júlia
Předběžná a metodická sdělení
Neurčitost přirozených pojmů a vícehodnotové logické kalkuly

Šlechta, Petr
Problematika obětí trestné činnosti a distresu v České republice

Pechačová, Zdeňka - Hraba, Joseph - Lorenz, Frederick O. - Bao, Wan-Ning
Z klinické praxe
K problematike normálneho a patologického smútenia

Taročková, Tatiana
Kognitivní dysfunkce a efekt léčgy u schizofrenní poruchy

Češková, E. - Špaček, M. - Šindelářová M.
Z historie psychologie
Marta Kosová, česká psycholožka v Rakousku (1919-1989)

Matějček, Zdeněk
Doc. PhDr. Cyril Stejskal (1890 - 1969)

Musil, Jiří V.
Úvahy a diskuse
Krutost jako prožitek a jako motiv (příspěvek k teorii lidské agrese)

Říčan, Pavel