Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 3/2001Obsah:
Výzkumné studie
Skúmanie vzťahov medzi priestorovou predstavivosťou a hladinou testosterónu u nadaných detí

Laznibatová, Jolana - Ostatníková, Daniela - Dohnányiová, Monika - Pastor, Karol
Přehledové studie
Neuropsychologické vyšetření u pacientů s roztroušenou sklerózou

Javůrková, Alena
Psychologické modely etiologie parafilií

Weiss, Petr
Předběžná sdělení
Sociálne reprezentácie individuálnych práv v diskurze mladej generácie

Plichtová, Jana - Štulrajter, Martin
Změny kožní vodivosti během testu slovních asociací

Šlechta, Petr
Specifika elektronické komunikace

Šmahel, David
Dimenzionalita a psychometrické vlastnosti slovenskej verzie škály vnímaného zážitku komunity

Halamová, Júlia
Atribuční charakteristiky zdůvodnění morálních dilemat

Tyrlík, Mojmír - Macek, Petr