Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 5/1996Obsah:
Teoretické studie
Teoretická úvaha nad pozdními následky psychické deprivace a subdeprivace

Matějček, Zdeněk
Výzkumné studie
Životné udalosti a depresia - Časť 1.: Výskyt životných udalostí cez prizmu veku, pohlavia a prítomnosti depresívnej poruchy

Schraggeová, Milica
Obecné dimenze popisu osobnosti v češtině a v němčině

Hřebíčková, Jana - Ostendorf, Fritz
Štruktúra hnevlivosti, jej konceptualizácia a operacionalizácia: Multidimenzionálna škála hnevu

Výrost, Jozef
Předběžná sdělení
Využitie počítačových programov v obsahovej analýze

Plichtová, Jana - Berecká, Oåga
Mentální chronometrie, úroveň abstraktnosti a slovní produkce u verbálních podnětů

Chalupa, Bohumír
Diskuse
Sté výročie klinickej psychológie jako výzva

Kondáš, Ondrej
Z klinické praxe
K psychologii dětské enurézy

Březáková, Alena
Huntingtonova choroba

Preiss, Marek - Židovská, Jana