Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 6/2005Obsah:
Teoretické studie
Žánry příběhů, které žijeme

Chrz, Vladimír - Čermák, Ivo
Výzkumné studie
Společensko-rodinná podmíněnost agresivní strategie jednání v obtížné společenské situaci u mládeže

Borecka-Biernat, Danuta
Větší nebo menší? Vnímání velikosti řazením

Šimeček, Michal - Šikl, Radovan
Přehledové studie
Problematika rizikového chování vývoje dětí a dospívajících: hlavní témata a implikace pro další výzkum

Blatný, Marek - Polišenská, Veronika A. - Balaštíková, Veronika - Hrdlička, Michal
Femininita a maskulinita v sociálně-psychologických teoriích a výzkumu

Wyrobková, Adriana
Hlasité myšlení jako výzkumná metoda

Heller, Daniel
Metodické studie
Nové přístupy k analýze dat testu sémantického výběru

Filip, Miroslav - Urbánek, Tomáš
Úvahy
Psychologické aspekty polarity žena - muž

Janošová, Pavlína - Říčan, Pavel