Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 1/2007Obsah:
Teoretické studie
Psychologie osobních konstruktů po padesáti letech: Proč je teorie George Alexandra Kellyho dodnes inspirující?

Filip, Miroslav
Výzkumné studie
Klinický stres, emoce a fenotyp lymfocytů v periferní krvi

Křikava, Karel - Dostál, Miroslav - Balcar, Karel - Yamamotová, Anna - Rokyta, Richard
Metodické studie
Kouření u adolescentů: Ověřování metodiky a základních teoretických předpokladů transteoretického modelu

Světlák, Miroslav - Konečný, Štěpán - Kukleta, Miloslav
Přehledové studie
Rizikové faktory užívania drog dispievajúcimi

Orosová, Oåga - Gajdošová, Beáta - Madarasová-Gecková, Andrea - Van Dijk, Jitse P.
Přehledové studie
Vzťah hodnot, cieåov a subjektívnej pohody

Schusterová, Nikoleta
Předběžná sdělení
Formování postoje k homosexualitě

Vaculík, Martin - Červenková, Petra
Z klinické praxe
Některé charakteristiky suicidálního jednání u dětí a adolescentů

Koutek, Jiří - Kocourková, Jana
Úvaha
Autenticita a kult individuality

Šulavíková, Blanka