Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 2/1997Obsah:
Výzkumné studie
Občanské ctnosti a transformace společnosti

Klicperová, Martina
Subjektivní posouzení duševního zdraví populace ČR

Hraba, Joseph - Pechačová, Zdeňka - Lorenz, Frederick - Bao, Wan-Ning
Přehledové studie
Současný stav kontaktní hypotézy v sociální psychologii I.

Hrčka, Michal
Stres, rekuperace a kontrola stresu

Machačová, Helena
Předběžná sdělení
Možnosti ovplyvňovania agresívneho a prosociálneho správania detí

Reichelová, Eva
Celkové pracovní zatížení české populace

Šolcová, Iva
Úvahy
Psychické procesy, imunita a psychoterapie

Vymětal, Jan
Traumata moderních společností

Preiss, Marek
Z klinické praxe
Psychoterapie a psychogenní poruchy příjmu potravy

Kocourková, Jana
Výskyt a prevence poruch chování u mladistvých s LMD

Pilařová, Martina - Kavale-Pazlarová, Markéta