Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 6/2008Obsah:
Výzkumné studie
Emoční frekvence, regulace a celková hédonická bilance u dospívajících a dospělých

Iva Poláčková Šolcová , Jiří Lukavský, Ivan Slaměník
Salutoprotektivní činitelé u zaměstnankyň hospiců a léčeben dlouhodobě nemocných

Martin Kupka, Vladimír Řehan
Přehledové studie
Posttraumatický rozvoj: nové pohledy, nové teorie a modely

Jiří Mareš
Metodické studie
Kvalitativní hodnocení způsobu řešení kopie Reyovy-Osterriethovy komplexní figury u dospívajících

Lenka Šamánková, Šárka Portešová
Předběžná sdělení
Vliv městských přírodních prvků na rychlost pohybu chodců

Marek Franěk, Simona Pěničková, Lukáš Ondráček, Petr Brandýský
Z klinické praxe
Sebepoškozování v adolescenci – narůstající problém?

Jana Kocourková, Jiří Koutek
Fenomén bludného kruhu deprese z pohledu pěti psychoterapeutických směrů

Jan Roubal
Diskuze
Neuropsychologický a hlubinně psychologický pohled na psychoterapii

Jan Poněšický
Sociálne znevýhodňujúce prostredie a dieťa zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia – pojem a definícia

Jozef Džuka, Iveta Kovalčíková