Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 3/2010Obsah:
Výzkumné studie
Životní smysluplnost: osobnostní souvislosti a antecedenty

Marek Blatný, Katarína Millová, Martin Jelínek, Terezie Osecká
Kultura organizace a syndrom vyhořeni

Zuzana Havrdová, Iva Šolcová, Dana Hradcová, Eva Rohanová
Přehledové studie
Diskurzivní analýza v soudobé sociální psychologii: teorie, koncepty a aplikace

Kateřina Zábrodská
Životné udalosti v suicidálnom procese

Katarína Komadová
Metodické studie
Mezinárodní systém fotografií pro výzkum emocí: jeden ze současných přístupů ke zkoumání emočních stavu

Kristína Czekóová, Tomáš Urbánek
Ako analyzovať tlač: možnosti kritickej diskurzívnej analýzy

Magda Petrjánošová, Barbara Lášticova
Předběžná sdělení
Diagnostika rané slovní zásoby rodičovskými dotazníky: přehled a pilotní studie

Klára Votavová, Filip Smolík
Může vlastní účinnost ve vztahu k příjmu potravy predikovat hmotnostní úbytek v kurzu snižování nadváhy?

Lucie Kintrová, Dagmar Schneidrová