Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 5/1997Obsah:
Teoretické studie
Model aktuálnej a habituálnej subjektívnej pohody

Džuka, Jozef - Dalbert, Claudia
Výzkumné studie
Vplyv agresivity na percepciu správania účastníkov incidentov z perspektívy obete

Lovaš, Ladislav
Přehledové studie
K otázke zisťovania religiozity pomocou dotazníkov a škál

Stríženec, Michal
Současné vybrané teorie motivace

Klinger, Eric - Man, František - Stuchlíková, Iva
Předběžná sdělení
Osobnostné koreláty rozvíjania tvorivosti - sonda do problematiky

Dočkal, Vladimír - Matejík, Miroslav
Z klinické praxe
Psychologické aspekty pacientů několik let po cévní mozkové příhodě

Preiss, Marek
Školní fobie - separačně úzkostná porucha

Kocourková, Jana - Bechyňová, Dita
Úvahy a diskuse
Obraz narcismu v díle Friedricha Nietzscheho: Pokus o kritickou analýzu

Hrdlička, Michal
Religiozita v psychologii

Bauer, Jiří