Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 2/2016Obsah:
Výzkumné studie
Slovní zásoba v dospělosti: longitudinální vztahy s kognitivními a osobnostními faktory v průběhu celoživotního vývoje
Vocabulary skills in adulthood: longitudinal relations with cognitive and personality measures across the life-span
Filip Smolík, Marek Blatný, Martin Jelínek, Katarína Millová, Veronika Sobotková
Vkladanie nádeje významných dospelých a užívanie alkoholu a tabakových cigariet medzi dospievajúcimi: Mediačný efekt sebakontroly
The perceived high expectation messaging from adults in relation to alcohol and tobacco use among early adolescents: The mediation ef fect of self-control
Marianna Berinšterová, Oľga Orosová, Michal Miovský
Metodické studie
Psychometrické charakteristiky české verze Self-Compassion Scale (SCS-CZ)
Psychometric characteristics of the Czech version of the Self-Compassion Scale (SCS-CZ)
Jan Benda, Anna Reichová
Přehledové studie
Vedení akademických pracovníků: teoretické přístupy a aktuální problémy
Academic leadership: Theoretical approaches and current issues
Kateřina Machovcová, Kateřina Zábrodská
Souvislost genderové nonkonformity a mužské homosexuální orientace
The link between gender non-conformity and men homosexual orientation
Klára Bártová, Zuzana Štěrbová, Jaroslava Varella Valentová
Specifika raného vývoje citové vazby u dvojčat a vícerčat
The specifics of early attachment development in twins and multiplets
Martina Beránková, Lenka Lacinová
Jak snižovat předsudky? Teorie meziskupinového kontaktu
How to reduce prejudice? Intergroup contact theory
Sylvie Graf, Stanislava Kováčová
Předběžná sdělení
Čeho se dnes mladí lidé bojí? Volně generované výpovědi o strachu vs. sebeposuzovací škála
What do young people fear today? Free-response method vs. self-report scale
Anežka Volková, Lenka Lacinová, Radka Neužilová Michalčáková, Pavla Dušková
Diskuse
Teória obrazov v súčasnej politickej psychológii
Image theory in contemporary political psychology
Barbora Lášticová, Matúš Mišík