Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 3/1996Obsah:
Výzkumné studie
Strukturální model akademického výkonu studentů medicíny v prvních čtyřech semestrech studia

Kožený, Jiří - Höschl, Cyril
Transformace v České republice: Věk, ekonomický stres a deprese

Pechačová, Zdeňka - Hraba, Joseph - Lorenz, Frederick
Metodické studie
Sebaodhaľovanie: Konštrukcia merného nástroja a identifikácia niektorých determinánt

Štefanko, Peter - Auxtová, Alexandra - Ferjenčík, Ján
Vnitřní konzistence české verze dotazníku NEO-FFI

Hřebíčková, Martina - Čermák, Ivo
Přehledové studie
Psychologie metafory II: Metafora z hlediska kognitivní psychlogie

Chrz, Vladimír
Nadaní a ich osobité problémy

Vendel, Štefan
Psychosociální stres žen: Přehled současných poznatků

Šolcová, Iva
Předběžná sdělení
Anxieta, hnevlivosť a senzitivita voči nespravodlivosti

Lovaš, Ladislav - Pirháčová, Ivana
K výzkumu prožitku změny

Kolman, Luděk