Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 6/1996Obsah:
Výzkumné studie
Faktory osobnosti adolescentů ve vztahu ke způsobu výchovy v rodině

Čáp, Jan - Boschek, Petr
Rozdíly v úrovni a struktuře osobnostní odolnosti ("hardiness") u vzorku americké a české populace

Šolcová, Iva - Kebza, Vladimír
Životné udalosti a depresia -Časť 2.: Vážnosť stavu depresivity vo vzťahu k životným udalostiam a sociálnej podpore

Schraggeová, Milica
Předběžná sdělení
Reprezentace drogy u dlouhodobých uživatelů drog

Balcarová, Markéta - Tyrlík, Mojmír
Tvarový test tvořivosti

Urbánek, Tomáš - Smékal, Vladimír
Tělo, bolest a nemoc

Březáková, Alena - Březáková, Jaroslava
K problematice substitučních deliktů

Balaštík, Drahomír
Z klinické praxe
Psychodynamické aspekty agrese suicidálního chování v adolescenci

Kocourková, J. - Koutek, J.
Z historie
Slovenské "In memoriam Josefovi Stavělovi"

Koščo, Jozef