Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 2/2007Obsah:
Výzkumné studie
Sebepojetí rozumově nadaných dětí

Konečná, Věra - Portešová, Šárka - Budíková, Marie - Koutková, Helena
Přehledové studie
Rozmrzelost z hluku: Konceptualizace a prediktory psychosociální povahy

Řiháček, Tomáš
Všímavost v psychologickém výzkum a v klinické praxi

Benda, Jan
Genderový vývoj: Nejvýznamnější teorie a výzkum

Wyrobková, Adriana
Metodické studie
Test spirituální citlivosti

Říčan, Pavel - Janošová, Pavlína - Tyl, Jan
Předběžná sdělení
Představy českých respondentů o postavení člověka v přírodě

Franěk, Marek
"Role-playing" hry v kontextu analytické psychologie

Blinka, Lukáš - Šmahel, David
Z klinické praxe
Distribuce některých proměnných ve výběru psoriatiků a jejich modifikace skupinovou psychoterapií

Balaštík, Drahomír - Semrádová, Věra
Aspergerův syndrom v kontextu poruch autistického spektra

Makovská, Zuzana