Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 3/2007Obsah:
Výzkumné studie
Srovnávací analýza rizikových faktorů závislosti na alkoholu u mužů a žen

Kubička, Luděk
Strukturální analýza modelu životní spokojenosti adolescentů

Kožený, Jiří - Csémy, Ladislav - Tišanská, Lýdie
Kognitivní styl, studijní styl a místo kontroly osobnosti

Řehulková, Jana
Budeme moci predikovat čtení a jeho poruchy (dyslexii) pomocí očních pohybů?

Jošt, Jiří
Přehledové studie
Rod/gender jako sociálna kategéria v psychoterapii a poradenstve

Kuruc, Andrej - Smitková, Hana
Viktimologické aspekty sexuální agrese

Krulová, Tatiana - Weiss, Petr
Metodické studie
Přístupy k analýze textových dat v psychologii

Urbánek, Tomáš
Předběžná sdělení
Některé aspekty identity matky

Bartlová, Petra
Z klinické praxe
Suicidium v rodině jako psychické trauma

Kocourková, Jana - Schmidtová, Jana