Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 4/2007Obsah:
Výzkumné studie
Kognitivní aspekty přístupu studentů medicíny ke studiu a jejich vztah k akademickému výkonu

Kožený, Jiří - Tišanská, Lýdie
Výzkumné studie
Hodnocení pracovní psychické zátěžer u zaměstnanců různých profesí

Hodačová, Lenka - Šmejkalová, Jindra - Skalská, Hana - Bendová, Marcela - Borská, Lenka - Fialová, Dana
Výzkumné studie
Osobnostné a situačné prediktory vnímania príčin nezamestnanosti

Schraggeová, Milica
Přehledové studie
Sociálny kapitál v psychológii

Bačová, Viera
Nízká sexuální apetence u mužů

Šleglová, Michaela - Weiss, Petr
Metodické studie
Ovlivnění kognice mechanismy stochastické rezonance a nerezonanční parametrické amplifikace

Vyšata, Oldřich - Kukal, Jaromír - Pazdera, Ladislav - Vyšata, Jan
Předběžná sdělení
Konformita v dětském věku

Cakirpaloglu, Simona - Řehan, Vladimír
Z klinické praxe
Zátěž a stres pracovníků záchranných služeb v České republice

Šeblová, Jana - Kebza, Vladimír - Vignerová, Jana
Psychofyziologický korelát impulzivně agresivního chování: Vlna P300 u agresivních delikventů

Žukov, Ilja - Hrubý, Tomáš - Kozelek, Petr - Paclt, Ivo
Úvaha
Zdraví z pohledu filosofie

Šolcová, Iva