Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 2/1996Obsah:
Výzkumné studie
Pozdní následky psychické deprivace a subdeprivace III. část. Děti narozené z nechtěného těhotenství, děti z dětských domovů a děti z náhradní rodinné péče v dlouhodobém sledování

Matějček, Zdeněk - Bubleová, Věduna - Kovařík, Jiří
Metodické studie
Dotazník osobní příčinné orientace II: Faktorová analýza stupnic

Balcar, Karel
Přehledové studie
Psychologie metafory I: Metafora z hlediska psychologie nevědomí, neobehaviorismu a neogestaltismu

Chrz, Vladimír
Trendy vývinu rodinných rol v súčasných spoločenských podmienkach

Repková, Kvetoslava
Vzájemné vztahy kognitivních a emocionálních procesů v současném psychologickém výzkumu

Stuchlíková, Iva
Předběžná sdělení
Koitální debut

Weiss, Petr - Urbánek, Václav - Procházka, Ivo
Šikanování jako projev nežádoucí agresivity

Červený, Karel - Kubešová, Daniela
Šikanování v armádě: Aktuální pohled na sociálně psychologické pozadí problému

Kazda, Luděk - Tomeček, Alexander
Z klinické praxe
K psychologické problematice bolesti u vertebrogenního algického syndromu

Březáková, Jaroslava