Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 6/2003Obsah:
Výzkumné studie
Rodičovské chování v pohledu dospívajících a sebepercepce v dospělosti: prospektivní studie

Kubička, Luděk - Matějček, Zdeněk
Souvislost mezi zdůvodněním a řešením morálního dilematu a percepcí odpovědnosti u adolescentů

Jelínková, Jana - Tyrlík, Mojmír - Macek, Petr
Vliv temperamentových vlastností na elektrodermální aktivitu při asociačním experimentu

Lukavský, Jiří
Přehledové studie
Psychologie v narativní tónině se vynořila v souvislostech

Čermák, Ivo
Metodologické souvislosti výzkumu shody mezi sebeposouzením a posouzením druhými

Hřebíčková, Martina
Škály spirituality

Stříženec, Míchal
Metodická studie
Index životní spokojenosti LISIA: Test nástroje na datech českých seniorek

Kožený, Jiří - Tišanská, Lýdie
Ekvivalence tradiční a počítačové formy testu IST-70

Květon, Petr - Jelínek, Martin - Vobořil, Dalibor - Klimusová, Helena
Předběžná sdělení
Interkulturní psychologie: Relevantní informační zdroje a témata výzkumu

Průcha, Jan
Úvaha
Perspektivy sledování osobnosti (subjektivní úvaha futurologická)

Břicháček, Václav